Jsme ledoborce razící novou cestu. Chytří následují a dorazí do cíle.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Systém asistovaného hubnutí s.r.o., se sídlem Osiková 374, 289 37 Loučeň, IČ: 27453618, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113628 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – e-mail
  – telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.
 3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  viz. Zásady cookies
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
  Systém asistovaného hubnutí s.r.o
  Boleslavská tř. 1854/14, 288 02 Nymburk
  Česká republika
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – na přenositelnost údajů,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.